FIT chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%, chào bán hơn 50,94 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn F.I.T (mã chứng khoán FIT - sàn HOSE) mới thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
FIT chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%, chào bán hơn 50,94 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

Cụ thể, FIT sẽ phát hành hơn 50,94 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:19,391 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 19,391 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/CP

Tổng giá trị huy động dự kiến là 509,46 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được bổ sung vốn lưu động cho Công ty và tăng vốn cho các công ty thành viên.

Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 26/04. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 6/5 đến ngày 25/5. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 6/5 đến ngày 31/5.

Về phương án trả cổ tức năm 2020, FIT dự kiến phát hành hơn 26,27 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10:1(cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới). Ngày chốt danh sách là 26/4.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 262,73 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021.

Năm 2021, FIT ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.221 tỷ đồng, tăng gần 2,8% so với năm 2020. Nhờ giá vốn hàng bán giảm giúp lợi nhuận gộp tăng trưởng 15%, đạt 306 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, FIT có khoản doanh thu tài chính 430 tỷ đồng từ lãi trái phiếu, lãi từ đầu tư chứng khoán kinh doanh, lãi tiền cho vay…, trong khi năm 2020 chỉ đạt hơn 134 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 231 tỷ đồng, tăng 178%.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/4, cổ phiếu FIT giảm 0,37% xuống 13.450 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt hơn 6,1 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan