Gelex (GEX) phát hành gần 64 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 20:3

Gelex (GEX) phát hành gần 64 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 20:3

(ĐTCK) Ngày 19/8 tới, Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã chứng khoán GEX – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ phiếu thưởng để thực hiện tăng vốn cổ phần.

Theo đó, Gelex dự kiến phát hành 63,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20:3, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán năm 2018.

Số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi làm tròn được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/CP. Số tiền thu được từ bán cổ phần lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phần có phần lẻ thập phân.

Tính đến 30/6/2019, vốn điều lệ của Gelex là 4.245,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 8.288,9 tỷ đồng, tổng nguồn vốn 20.590,6 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, Công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 7.154 tỷ đồng, tăng 13,95% so với cùng kỳ năm ngoái; nhưng lợi nhuận trước thuế giảm 8,18%, đạt gần 581 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm là doanh thu 16.700 tỷ đồng, lợi nhuận 1.380 tỷ đồng, nửa đầu năm, Gelex đã lần lượt hoàn thành hơn 42% các chỉ tiêu.

Đóng cửa phiên 6/8, GEX giảm nhẹ 0,4% xuống 23.000 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 712.190 đơn vị. Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu GEX tăng nhẹ 3,84% từ mức giá đóng cửa phiên cuối cùng của năm 2018 (28/12/2018) tại mức giá 22.150 đồng/CP.

Tin bài liên quan