GH3: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (4,2%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Công trình Giao thông Hà Nội (GH3 - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2023

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 420 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/10/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng ban quan hệ cổ đông, tầng 4 số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 20/10/2023 và xuất trình căn cước công dân.