GHC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2023

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2/2023

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 12/12/2023.