Giám đốc điều hành Vietjet đăng ký mua vào nửa triệu cổ phiếu Vietjet

Giám đốc điều hành Vietjet đăng ký mua vào nửa triệu cổ phiếu Vietjet

(ĐTCK) Giám đốc điều hành của Vietjet, ông Lưu Đức Khánh, đăng ký mua lượng cổ phiếu trị giá gần 75 tỷ đồng bằng phương pháp khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ đầu tuần sau, 4/6/2018.

Giám đốc điều hành của Vietjet đăng ký mua 500,000 cổ phiếu VJC, theo như giá phiên chiều qua có trị giá hơn 75 tỷ đồng theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ đầu tuần sau, 4/6/2018.

Ông Khánh hiện sở hữu 378.7000 cổ phiếu VJC.

Mới đây, Vietjet thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% là ngày 2/7/2018, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6/2018.

Kết thúc quý I, doanh thu của Vietjet đạt 12.560 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng cả ở mảng vận chuyển hành khách, doanh thu hoạt động phụ trợ và quý này có doanh thu từ chuyển giao sở hữu và thuê tàu bay. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.366 tỷ đồng, tăng 263%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong quý là 3.026 đồng, là một trong các doanh nghiệp có mức EPS cao nhất trên thị trường chứng khoán.

So với kế hoạch 50.970 tỷ đồng doanh thu và 5.806 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2018, kết thúc quý I, Công ty đã hoàn thành 25,5% kế hoạch năm.

Tin bài liên quan