Giao dịch cổ phiếu May Thanh Trì (TTG) không báo cáo, một nhà đầu tư cá nhân bị phạt

(ĐTCK) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Ngô Vi Quân.
Giao dịch cổ phiếu May Thanh Trì (TTG) không báo cáo, một nhà đầu tư cá nhân bị phạt

Ngày 27/9/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 838/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Vi Quân (địa chỉ Đội 3 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội).

Trong đó, ông Ngô Vi Quân đã có hành vi vi phạm gồm Không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết, khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ông Ngô Vi Quân đã thực hiện giao dịch mua 32.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần May Thanh Trì (mã chứng khoán TTG - UPCoM) dẫn đến sở hữu trên 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, trở thành cổ đông lớn của TTG (tăng từ 3,528% lên 5,19% vốn điều lệ) vào ngày 14/4/2022.

Đồng thời, thực hiện giao dịch bán 19.000 cổ phiếu TTG dẫn đến sở hữu dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, không còn là cổ đông lớn của TTG (giảm từ 5,19% xuống 4,22% vốn điều lệ) vào ngày 16/5/2022 nhưng Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Ngô Vi Quân đối với các giao dịch trên.

Tổng số tiền xử phạt ông Ngô Vi Quân là 60 triệu đồng.

Tin bài liên quan