GIC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

GIC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (GIC – HNX)

Thời gian thực hiện: 17/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,203.28

-11.42 (-0.95%)

 
VNIndex 1,203.28 -11.42 -0.95%
HNX 264.44 -1.2 -0.46%
UPCOM 88.55 0.32 0.36%