GMD: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (20%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Gemadept (GMD - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/09/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Gemadept (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.