Hà Nội cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định triển khai khẩn cấp cải tạo cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh” nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều trị tăng mạnh do công dân Việt Nam từ các vùng có dịch Covid - 19 trở về nước.
Cơ sở cũ Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh được khẩn cấp cải tạo phục vị công tác phòng chống dịch Covid -19 (ảnh minh họa)

Cơ sở cũ Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh được khẩn cấp cải tạo phục vị công tác phòng chống dịch Covid -19 (ảnh minh họa)

Dự báo trong những ngày tới, công dân Việt Nam từ các vùng có dịch Covid - 19 trở về nước đông, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đồng ý triển khai dự án đầu tư công khẩn cấp Cải tạo cơ sở cũ của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid  -19, tránh gây thảm họa trực tiếp đến sinh mạng, sức khỏe và tài sản cộng đồng.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa – xã hội TP. Hà Nội khảo sát, lập báo cáo đề xuất dự án, gửi Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt dự án. Đồng thời, tổ chức thực hiện Dự án đúng quy định pháp luật về dự án đầu tư công khẩn cấp.

Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thực hiện tham mưu UBND Thành phố, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2020 để bố trí thực hiện Dự án. Các sở này còn có nhiệm vụ tổng hợp bổ sung Dự án vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 để Chủ tịch UBND Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố việc thực hiện dự án tại kỳ họp gần nhất theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư công năm 2019.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế Thuyết minh nhu cầu về quy mô đầu tư của Bệnh viện đa khoa Mê Linh cơ sở 2 đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong điều kiện khẩn cấp, làm cơ sở để tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư tối ưu trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Ngoài ra, lập danh mục trang thiết bị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trình UBND TP phê duyệt, để tổ chức mua sắm đảm bảo kịp thời đưa Bệnh viện đi vào hoạt động.

Dự án cải tạo cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách thành phố cấp từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2020. Dự án triển khai khẩn cấp theo yêu cầu phòng chống dịch, thời gian cụ thể được xác định ở giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án.

Tin bài liên quan