Hậu Giang lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 3 khu đô thị

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  Tỉnh Hậu Giang thống nhất cho Công ty CP Đầu tư Alphanam tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng 2 khu đô thị tại TP. Ngã Bảy và 1 khu đô thị tại huyện Châu Thành.
Hậu Giang lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 3 khu đô thị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Hòa vừa ký Công văn số 966/UBND-NCTH về việc thống nhất hình thức tài trợ kinh phí tổ chức lập các đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới trên địa bàn TP. Ngã Bảy và huyện Châu Thành.

Theo Công văn nêu trên, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Alphanam tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho UBND TP. Ngã Bảy theo hình thức hợp đồng được ký kết giữa 3 bên gồm: UBND TP. Ngã Bảy, Công ty CP Đầu tư Alphanam và đơn vị tư vấn lập quy hoạch để tổ chức lập các đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới phường Hiệp Lợi, TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang và Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Cái Côn, TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang theo đúng thời gian đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tài trợ kinh phí.

Đồng thời, UBND tỉnh Hậu Giang cũng thống nhất chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Alphanam tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho UBND huyện Châu Thành theo hình thức hợp đồng được ký kết giữa 3 bên gồm: UBND huyện Châu Thành, Công ty CP Đầu tư Alphanam và đơn vị tư vấn lập quy hoạch để tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới sông Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang theo đúng thời gian đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tài trợ kinh phí.

UBND tỉnh Hậu Giang giao UBND TP. Ngã Bảy, UBND huyện Châu Thành phối hợp với Công ty CP Đầu tư Alphanam lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm lập các đồ án quy hoạch nêu trên theo quy định.

Tin bài liên quan