HAW: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang

Mã chứng khoán: HAW

Mã ISIN: VN000000HAW3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: TCPH thông báo sau

Địa điểm thực hiện: Ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Nội dung họp: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo điều lệ Công ty.

VNIndex

1,240.71

-0.93 (-0.07%)

 
VNIndex 1,240.71 -0.93 -0.07%
HNX 307.02 -1.01 -0.33%
UPCOM 94.58 -0.16 -0.16%
21/05/2022
22/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
10/05/2023