HCD: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2018, 2019 bằng cổ phiếu (17%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2018, 2019 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:17%/cổ phiếu (cổ đông có 100 cổ phiếu nhận được 17 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu còn lại phát sinh do làm tròn sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 245 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận là 245* 17% = 41,65 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 41 cổ phiếu và 0,65 cổ phiếu lẻ sẽ hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, địa chỉ: F06-F07 khu đô thị mới Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần (sáng từ 9h – 11h30, chiều từ 14h đến 16h30). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu

.