HCMB14181: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMB14181

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.830 đồng

- Ngày thanh toán: 04/10/2020

VNIndex

1,170.5

-3.85 (-0.33%)

 
VNIndex 1,170.5 -3.85 -0.33%
HNX 255.49 -0.19 -0.08%
UPCOM 86.68 -1.91 -2.2%