HEC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (45%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (Mã chứng khoán: HEC - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II thanh toán cổ tức bằng hình thức tiền mặt,chuyển khoản tại Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng Thủy Lợi II, địa chỉ: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh thời gian từ 8h00 sáng đến 11h sáng và 13h chiều đến 16h trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 05/07/2024.