HLC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (8%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin (Mã chứng khoán: HLC - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024

Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/07/2024- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 23/07/2024 kèm theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước (chứng từ hợp lệ).