HOSE chuyển cổ phiếu Nhà Thủ Đức (TDH) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) Quyết định chuyển cổ phiếu CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán TDH - sàn HOSE) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 27/6.
HOSE chuyển cổ phiếu Nhà Thủ Đức (TDH) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

HOSE cho biết lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2020 là âm 363,42 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2021 là âm 942,05 tỷ đồng, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, TDH ghi nhận doanh thu đạt 19,78 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 59,37 tỷ đồng, lần lượt giảm 93,8% và tăng 112% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 2,31 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 96,19 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 259,2%, tương ứng tăng thêm 7,44 tỷ đồng lên 10,31 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 68,85 tỷ đồng và ghi nhận âm 51,84 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 39,29 tỷ đồng về âm 9,04 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, TDH đặt kế hoạch với tổng doanh thu 791,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 342,48 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, TDH hoàn thành 17,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/6, cổ phiếu TDH giảm sàn 410 đồng về 5.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan