HTL: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: 18/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Container Việt Nam - số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.