Hụt nguồn thu cho thuê đất, Long Hậu (LHG) báo cáo lợi nhuận quý I/2021 giảm 48,3%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Long Hậu (Mã chứng khoán: LHG - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Hụt nguồn thu cho thuê đất, Long Hậu (LHG) báo cáo lợi nhuận quý I/2021 giảm 48,3%

Theo đó, trong quý I/2021, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 110,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 46,6% và 48,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 45,5% lên 51,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 39,1% về 57,2 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính âm 0,3 tỷ đồng giảm 125% so với cùng kỳ; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 31% về còn 2,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 68,9% về còn 1,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận giảm trong kỳ chủ yếu do hoạt động kinh doanh chính.

Xét theo cơ cấu doanh thu, doanh thu cho thuê đất phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu giảm mạnh 66,3% so với cùng kỳ về còn 53,5 tỷ đồng; doanh thu cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú tăng 15,4% lên 32,2 tỷ đồng; doanh thu khác tăng 24,9% lên 24,6 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu giảm mạnh chủ yếu do hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn giảm mạnh trong kỳ.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản tăng 13,3% so với đầu năm lên 2.945,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.080,3 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 682,9 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 498,6 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 302,1 tỷ đồng, chiếm 10,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, đáng chú ý khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 1.098,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 403,3 tỷ đồng lên 440 tỷ đồng và chiếm 14,9% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tính tới 31/3/2021, LHG có ghi nhận kinh phí bồi thường và thoả thuận bồi thường các dự án 177,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp thuyết minh khoản mục này bao gồm khoản tạm ứng cho IPC nghĩa vụ hoàn trả phí bố trí tái định cư cho dự án Khu công nghiệp Long Hậu 1 với số tiền là 59,18 tỷ đồng theo yêu cầu của Thoả thuận nguyên tắc kỹ kết giữa hai bên.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/4, cổ phiếu LHG tăng 2.000 đồng lên 36.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan