IDICO (IDC) nâng kế hoạch lợi nhuận, cổ tức và muốn chuyển sang niêm yết sàn HOSE

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty IDICO - CTCP (Mã chứng khoán IDC - sàn HNX) công bố tài liệu Đại hội cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức ngày 12/10 bằng hình thức trực tuyến.
IDICO (IDC) nâng kế hoạch lợi nhuận, cổ tức và muốn chuyển sang niêm yết sàn HOSE

Theo đó, Công ty dự kiến trình cổ đông nâng kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty mẹ với tổng doanh thu là 1.711,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.032,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 71,8% và 124,3% so với kế hoạch tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cho biết, trong 6 tháng cuối năm, dự kiến tiếp tục công tác thoái vốn tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và các khoản đầu tư tài chính; tái cấu trúc lại các lĩnh vực hoạt động của công ty mẹ và các công ty con nên dự kiến lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trên 450 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty đã thực hiện cân đối được dòng tiền cho hoạt động kinh doanh và đầu tư các dự án khi thoái vốn tại CTCP Thủy điện Đak Mi, Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng. Chính vì vậy, Công ty đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch năm 2021.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, công ty mẹ IDC ghi nhận doanh thu đạt 185,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 254,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 16,4% và tăng 173,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 30,8% lên 33%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 10,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 7,2 tỷ đồng về 61,2 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 188,4%, tương ứng tăng 210,4 tỷ đồng lên 322,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính từ việc thoái vốn vốn là 260 tỷ đồng so với cùng kỳ không có. Doanh nghiệp có thuyết minh chi tiết, tính tới ngày 18/6/2021, IDICO đã giảm sở hữu từ 26% về 0% tại CTCP Thủy điện Đak Mi cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Cổ đông chiến lược vừa thoái toàn bộ vốn mặc dù có cam kết nắm giữ 10 năm kể từ năm 2018 nhưng đã điều chỉnh điều lệ để thoái vốn). IDICO đã bán 26 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu và thu về 520 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch mới điều chỉnh, sau 6 tháng đầu năm công ty mới hoàn thành được 24,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dựa trên kế hoạch điều chỉnh lợi nhuận, công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2021 tỷ lệ 40%. Trong đó, 30% cổ tức bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu. Thời gian dự kiến do HĐQT quyết định phù hợp với kết quả kinh doanh, dòng tiền của công ty. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên đầu năm, công ty dự kiến cổ tức năm 2021 chỉ là 10%.

Một nội dung đáng chú ý mà công ty trình cổ đông là kế hoạch chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/9, cổ phiếu IDC tăng 200 đồng lên 46.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan