IDV: Ngày GDKHQ chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền (5%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2023

Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023

+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

+ Thời gian thanh toán: 25/12/2023

+ Địa điểm thực hiện: * Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.