ILA: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

CTCP ILA (ILA - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:9 (người sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 09 cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức).

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.

- Ví dụ: Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu số cổ phiếu là 1.209 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:9, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là: 1.209/ 100 x 9 = 108,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được là 108 cổ phiếu. Phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại số 620 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,262.33

10.26 (0.81%)

 
VNIndex 1,262.33 10.26 0.81%
HNX 303.42 3.24 1.07%
UPCOM 92.72 -0.39 -0.42%
15/08/2022
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022