[Infographic] 72 năm đất nước Việt Nam từng bước vươn lên phát triển

72 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2017), Việt Nam đã vượt qua nghèo nàn lạc hậu, giảm nhanh tỷ lệ mù chữ; từng bước đổi mới và phát triển kinh tế.
[Infographic] 72 năm đất nước Việt Nam từng bước vươn lên phát triển ảnh 1
Tin bài liên quan