KCB: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (5%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng (Mã chứng khoán: KCB - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/ lợi tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/ lợi tức Công ty tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty. Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/08/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.