KDC: Sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO

Mã chứng khoán: KDC

Mã ISIN: VN000000KDC3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2021

Lý do mục đích: Sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 10% ( Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Phần lẻ cổ phiếu (phần thập phân) (nếu có) sẽ phân phối cho Công đoàn Công ty với giá bán là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu và theo quy định pháp luật. Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu này cổ đông không được nhận.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 549 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 549*1/10= 54,90 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 54 cổ phiếu. Số phần lẻ (0,90 cổ phiếu) sẽ phân phối cho Công đoàn Công ty với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ tại Phòng Tài chính - CTCP Tập đoàn Kido, Lầu 10-Tòa nhà Empress Tower 138 – 142 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.