Khoáng sản Hà Giang (HGM) giải trình lợi nhuận sau kiểm toán tăng 21,6%

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM – sàn HNX), lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 12 tỷ đồng, tăng 21,6% so với số liệu trước kiểm toán.
Khoáng sản Hà Giang (HGM) giải trình lợi nhuận sau kiểm toán tăng 21,6%

Nguyên nhân do trong kỳ, đơn vị kiểm toán điều chỉnh từ mục thu nhập khác sang mục chi phí tài chính cho khoản Công ty hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính năm 2018 tương ứng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong kỳ, đơn vị kiểm toán cũng đã hoàn nhập khoản dự phòng đầu tư tài chính năm 2020 vào mục chi phí tài chính trong kỳ tương ứng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Trước đó, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ là Công ty đang thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính đối với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng tại ngày 01/01/2020 và ngày 31/12/2021, tuy nhiên, việc trích lập có sự khác biệt so với Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Cụ thể, nếu Công ty trích lập dự phòng theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2020 và ngày 31/12/2021, chỉ tiêu Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn sẽ tăng lên và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ giảm đi cùng số tiền 27,8 tỷ đồng; trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, chỉ tiêu Chi phí tài chính sẽ tăng lên 2 tỷ đồng và chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế sẽ giảm đi số tiền tương ứng.

Theo giải trình của HGM, hiện Công ty đang ghi nhận và trình bày khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo giá gốc và trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn hơn 69 tỷ đồng và 32 tỷ đồng.

Do các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý các khoản đầu tư tài chính, Ban Giám đốc HGM đã đánh giá cẩn trọng và tin tưởng rằng việc ghi nhận giá trị các khoản đầu tư tài chính và phương pháp trích lập dự phòng mà Công ty đang áp dụng không làm ảnh hưởng trọng yếu đến quyết định của người đọc Báo cáo tài chính.

Kết thúc năm 2020, HGM ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 74 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế kiểm toán đạt 12 tỷ đồng, tăng 88%.

Năm vừa qua, HGM đặt kế hoạch kinh doanh đạt 105 tỷ đồng doanh thu và 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, Công ty đã hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của HGM ghi nhận hơn 178 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Tổng nợ phải trả gần 28 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/03, cổ phiếu HGM đứng giá tham chiếu 37.400 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,240.71

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,240.71 0.0 0.0%
HNX 309.89 2.87 0.93%
UPCOM 94.11 -0.47 -0.5%