Kiên định, quyết liệt với mục tiêu tăng trưởng 2019

Kiên định, quyết liệt với mục tiêu tăng trưởng 2019

Một sự kiên định và quyết liệt nhìn thấy rõ đối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2019 khi nhìn vào Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2019.

Dự thảo này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành, đưa ra lấy ý kiến công luận chỉ ít ngày sau phiên họp của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Văn bản này sẽ sớm được Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành, nhằm thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng của năm bứt phá 2019.

Một điều quan trọng trước tiên cần phải khẳng định, đó là Chính phủ “quyết tâm, kiên định, nhất quán” phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 là 6,8%.

Cuối năm ngoái, Quốc hội đã quyết nghị mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 là 6,6-6,8%, nhưng đó là khi nền kinh tế đang bứt tốc mạnh mẽ, với dự báo tăng trưởng năm 2018 đạt khoảng 7%. Còn nay, dù nền kinh tế đang đối mặt với không ít nhiều khó khăn, dù tăng trưởng GDP quý I/2019 không như kỳ vọng, nhưng Chính phủ vẫn quyết tâm không những đạt, mà có thể còn vượt cả ngưỡng cao của mục tiêu tăng trưởng như Quốc hội đã quyết nghị.

Tất nhiên, đi kèm quyết tâm của Chính phủ, phải là sự quán triệt một cách nghiêm túc quyết tâm đó từ các bộ, ngành, địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp. Và hơn hết, phải là sự triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, nhằm làm sao đạt và vượt mục tiêu đã đề ra. Trước hết và quan trọng nhất là các giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ, ban hành ngay đầu năm nay.

Tất nhiên, đi kèm với quyết tâm của Chính phủ, cũng sẽ có hàng loạt giải pháp, nhiệm vụ mới được giao và phải thực thi một cách quyết liệt, có hiệu quả. Từ việc Bộ Tài chính phải tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, thực hiện nghiêm kỷ luật tài khóa gắn với cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công… đến việc Ngân hàngNhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất linh hoạt, thận trọng. Đó còn là sự phối hợp hài hòa với các chính sách tài khóa và chính sách vĩ mô khác, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng…

Hay Bộ Công thương phải tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất công nghiệp, xây dựng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án công nghiệp quy mô lớn, bổ sung năng lực tăng thêm cho nền kinh tế; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển bứt phá thị trường trong nước, đẩy mạnh tăng trưởng xuất nhập khẩu… Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng…

Không chỉ là giải pháp trong ngắn hạn, mà các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, bao gồm cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tăng cường thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển… cũng được nhấn mạnh.

Rất nhiều giải pháp và nhiệm vụ cụ thể đã được ghi rõ trong Dự thảo Chỉ thị. Cũng không quá khó để nhận thấy, đây là những giải pháp đã được nhấn mạnh rất nhiều trong những năm vừa qua, nhằm đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng.

Tất cả các giải pháp đều trúng và đúng, điều quan trọng là triển khai hiệu quả trên thực tế. Chính phủ đã quyết tâm, thì từng bộ, ngành, địa phương, từng doanh nghiệp, thậm chí từng người dân cũng phải nỗ lực thực hiện các mục tiêu đề ra. Nếu không, sẽ rất khó khơi dậy mọi nội lực cho tăng trưởng, để có một năm 2019 thật sự bứt phá, tạo nền tảng cho việc hoàn thành các kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

Tin bài liên quan