Kinh doanh thua lỗ, Công ty EA Súp 5 vẫn tiến hành mua lại 1.836 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Kinh doanh thua lỗ, Công ty EA Súp 5 vẫn tiến hành mua lại 1.836 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dù hoạt động kinh doanh thua lỗ, Công ty cổ phần Ea Súp 5 vẫn tiến hành mua lại trái phiếu với giá trị lớn.

Công ty cổ phần EA Súp 5 vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023. Theo đó, tính tới ngày 31/12/2023, Ea Súp 5 ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 67,7 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lãi 551,2 triệu đồng.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tính tới cuối năm đạt 1.124,8 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 3,15 lần năm 2022 xuống 2,99 lần, tương đương Công ty sở hữu 3.363,1 tỷ đồng nợ phải trả.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ mức 2,11 lần năm 2022 xuống 1,6 lần năm 2023, tương đương dư nợ trái phiếu đạt 1.835,6 tỷ đồng.

Công bố thông tin của Ea Súp 5 về tình hình tài chính năm 2023

Công bố thông tin của Ea Súp 5 về tình hình tài chính năm 2023

Công ty Ea Súp 5 là 1 trong 4 công ty thực hiện giai đoạn 1 của Cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp của Tập đoàn Xuân Thiện với tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 2.000 MWac (tương đương 2.800 MWp). Giai đoạn 1 của dự án này gồm 4 nhà máy: Ea Súp 1, Ea Súp 2, Ea Súp 3 và Ea Súp 5, tổng vốn đầu tư 16.500 tỷ đồng, đã hoàn thành năm 2020. Giai đoạn 2 gồm 10 nhà máy, tổng vốn đầu tư 33.500 tỷ đồng, đang triển khai.

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Tập đoàn Xuân Thiện đã huy động nguồn vốn lớn qua kênh trái phiếu để đầu tư cho các dự án điện mặt trời. Chẳng hạn, theo thông tin công bố tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 8/2020, Ea Súp 1 đã phát hành 11 lô trái phiếu kỳ hạn từ 2 năm tới 12 năm, với tổng giá trị 1.630 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 8/2020, Ea Súp 3 phát hành 11 lô trái phiếu kỳ hạn từ 2 năm tới 12 năm, với tổng giá trị 1.630 tỷ đồng trái phiếu. Trong khi đó, Ea Súp 5 phát hành 11 lô trái phiếu trong tháng 6/2020, với tổng giá trị 2.390 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, 3 doanh nghiệp gồm Ea Súp 1, Ea Súp 3, Ea Súp 5 thông báo mua lại trái phiếu trước hạn kể từ tháng 2/2024, tổng giá trị hơn 3.100 tỷ đồng. Trong tháng 2, thành viên khác là Xuân Thiện Đắk Lắk cũng đã mua lại hơn 1,4 ngàn tỷ trái phiếu.

Trong đó, tháng 2/2024, CTCP Ea Súp 5 thông báo mua lại toàn bộ hơn 1.836 tỷ đồng trái phiếu trước hạn đối với 9 lô đang còn lưu hành, dự kiến thực hiện vào ngày 15/3. Các trái phiếu có kỳ hạn từ 4 - 12 năm, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.210 tỷ đồng, lãi suất 11,25%/năm trong 18 tháng đầu, sau đó thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,5%.

Đây là 9 trong tổng số 12 trái phiếu được phát hành cùng ngày 25/06/2020, tổng giá trị 2,440 tỷ đồng, mục đích huy động để đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp 4, công suất thiết kế 150MW có địa chỉ tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Tin bài liên quan