Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Bị HOSE nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) nhắc nhở Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Mã chứng khoán: TDC - sàn HOSE) về việc chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020.
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Bị HOSE nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020

Theo đó, ngày 19/3 và ngày 13/4, HOSE đã nhận được công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo thường niên năm 2020 của TDC.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC và Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này và công bố báo cáo này chậm nhất là 20 ngày sau ngày công bố thông báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Như vậy, TDC đã chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020 theo quy định, HOSE nhắc nhở và đề nghị Công ty tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đồng thời có văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin.

Trong quý I/2021, TDC ghi nhận doanh thu đạt 204 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,4% và 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ từ 35,8% lên 35,9%.

Trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu là 1.695,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 172,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,5% và 15,7% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 5,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/5, cổ phiếu TDC giảm 50 đồng về 17.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan