L18 chi trả 13,5% cổ tức năm 2013 bằng tiền

L18 chi trả 13,5% cổ tức năm 2013 bằng tiền

(ĐTCK) CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18 – sàn HNX) thông báo trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.
Cụ thể L18 thực hiện trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ 13,5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/02/2014, ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2014. Thời gian thực hiện vào ngày 25/04/2014.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2013, 9 tháng đầu năm doanh thu thuần 671,17 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,65 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cổ phiếu L18 giao dịch sáng nay 22/01 ở mức 11.100 – 11.300 đồng/ cổ phiếu. Tương ứng với các cổ phiếu cùng ngành như BCE, CID.