LBM dự kiến chào bán 1,5 triệu cổ phiếu giá không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu

LBM dự kiến chào bán 1,5 triệu cổ phiếu giá không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu

(ĐTCK) HĐQT CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) vừa có nghị quyết về việc chào bán 1,5 triệu cổ phần theo phương thức đấu giá công khai. 

Theo đó, giá chào bán dự kiến không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến thu về sau chào bán tối thiểu là 45 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh.

HĐQT  LBM sẽ thực hiện ngay khi nội dung này được ĐHCĐ thông qua.

Ngày 4/4 tới là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức vào ngày 21/4. Đồng thời, đây cũng là danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2017 của LBM tỷ lệ 15%.

Năm 2018, LBM dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 460 tỷ đồng, giảm 15% so với thực hiện năm 2017, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 57 tỷ đồng trong đó lợi nhuận của công ty mẹ đạt 45 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2017. Năm 2017, LBM đạt kết quả khả quan với doanh thu 542 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng vượt lần lượt 55% và 9% so với chỉ tiêu đề ra.

Về đầu tư, năm 2018, LBM dự kiến đầu tư hơn 18 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của công ty để đầu tư máy móc thiết bị vận chuyển cho công ty. HĐQT LBM cũng thống nhất chủ trương mua quyền sử dụng đất sát quốc lộ 20 tại khu vực Madagui, huyện Đạ Huoai để xây trạm bê tông.

Tin bài liên quan