Liên Chiểu điều chỉnh quy hoạch Dự án New Danang City, người dân có quyền lợi phản ứng

0:00 / 0:00
0:00
Dự án Khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở đã được điều chỉnh lần thứ 3, bổ sung về thành phần hồ sơ. Tuy nhiên, trước và sau khi quy hoạch thông qua, người mua đất tại dự án không thống nhất.
Hiện trạng Dự án New Danang City vào ngày 30/5/2024.

Hiện trạng Dự án New Danang City vào ngày 30/5/2024.

Bản quy hoạch chi tiết thứ 3

Khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở (tên thương mại là New Danang City) do Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) làm chủ đầu tư đã được UBND quận Liên Chiểu phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (bổ sung thành phần hồ sơ) tại Quyết định số 1763 (ngày 9/4/2024).

Theo đó, tổng diện tích trước và sau khi điều chỉnh quy hoạch vẫn giữ nguyên là 87.372 m2. Đồng thời thành phần sử dụng đất vẫn không có sự thay đổi khi đất công cộng là 1.833 m2, đất thương mại dịch vụ cao tầng kết hợp ở là 8.668 m2, đất ở 46.922 m2 (tỷ lệ 53,7%), cây xanh 1.705 m2, đất giao thông, mương kỹ thuật là 28.244 m2.

Theo quyết định điều chỉnh được ông Hoàng Thanh Hòa, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu ký, nội dung quy hoạch được điều chỉnh là bổ sung các nội dung còn thiếu của 2 đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt trước đó gồm: thiết kế đô thị, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật dự án đảm bảo theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD, ngày 24/10/2022 (Bộ Xây dựng) và các quy định hiện hành; khớp nối quy hoạch với các khu vực lân cận.

Được biết, theo Tờ trình của Công ty Phú Gia Thịnh được ông Lê Anh Triệu, Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Gia Thịnh ký ngày 15/3/2024 thì lý do, sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch là Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở được phê duyệt tại Quyết định số 646, ngày 21/1/2011 và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2929 ngày 14/4/2011 của UBND TP. Đà Nẵng.

“Tuy nhiên, nhiều nội dung của thành phần đồ án chưa được thẩm định, phê duyệt, bao gồm: các nội dung về thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật. Dẫn đến Quy hoạch không thực hiện được theo Khoản 3 Điều 47 Luật đô thị 2009, gây khó khăn cho công tác quản lý và triển khai thực hiện dự án bàn giao đưa vào sử dụng”, Công ty Phú Gia Thịnh nêu lý do.

Lý do này cũng được UBND quận Liên Chiểu đề cập trong quyết định phê duyệt nhưng nội dung thay từ quy chế quản lý quy hoạch bằng từ “quy định quản lý theo đồ án quy hoạch” và bỏ hẳn từ “bàn giao đưa vào sử dụng”.

Tờ trình của Công ty Phú Gia Thịnh (nơi gửi) và quyết định của UBND quận Liên Chiểu (nơi nhận) đều dừng ở cấp quận.

Trước khi quy hoạch điều chỉnh của dự án này được phê duyệt, theo báo cáo của UBND phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu vào ngày 15/3/2024 về kết quả việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch (tổ chức ngày 14/3) thì người dân xung quanh và lân cận không có ý kiến và thống nhất.

Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ: “Một số hộ dân ở các tổ dân phố khác thuộc phường, một số hộ dân thuộc các phường khác trên địa bàn thành phố, là đối tác khách hàng tham gia góp vốn của Công ty Phú Gia Thịnh không thống nhất với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch”.

Bốn lý do được liệt kê trong báo cáo của phường gồm “điều chỉnh quy hoạch chi tiết thì lô đất của những đối tác có bị thay đổi không, quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng”; “không đồng ý với điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đưa ra tại cuộc họp vì không đảm bảo quyền lợi của người dân”.

Các hộ dân có quyền lợi tại dự án cho rằng, việc lấy ý kiến của người dân, đặc biệt là những người có quyền lợi liên quan đến dự án cần phải tổ chức cuộc họp 3 bên giữa Công ty Phú Gia Thịnh - lãnh đạo UBND thành phố - người dân đã mua đất tại dự án này để đưa ra phương án phù hợp cho dự án tiếp tục thực hiện”.

“Công ty Phú Gia Thịnh là chủ đầu tư của dự án và đã bán đất cho người dân thu hơn 404 tỷ đồng. Bây giờ Công ty muốn điều chỉnh quy hoạch chi tiết hay bất kỳ thay đổi nào liên quan đến dự án thì phải có ý kiến đồng thuận của người đã bỏ tiền ra mua đất”, các hộ dân có quyền lợi tại dự án phản ánh.

Cũng trong ngày 15/3, báo cáo của Công ty Phú Gia Thịnh về kết quả lấy ý kiến công bố đã phát 290 phiếu lấy ý kiến cá nhân, tổ chức có liên quan thì 55 đồng ý, 21 không đồng ý, 2 không chọn phương án nào, 204 đối tác không phản hồi, 8 đối tác thay đổi địa chỉ không liên lạc được.

Và báo cáo của Công ty Phú Gia Thịnh cũng nêu rõ: “Ngoài ra tại hội nghị Công ty cũng ghi nhận nhiều ý kiến của một số hộ dân ở các tổ dân phố khác thuộc phường và một số hộ dân ở các phường khác là Đối tác tham gia góp vốn của chủ đầu tư (không nằm trong thành phần mời dự cuộc họp tại Phường)”.

Về ý kiến của người dân là đối tác của dự án tại phường Hòa Khánh Nam, Công ty Phú Gia Thịnh “tiếp thu” và “việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công ty sẽ thực hiện theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người có liên quan đến dự án”.

Ngày 7/5/2024, Công ty Phú Gia Thịnh có thư mời cá nhân có hợp đồng góp vốn đến trụ sở làm việc vào ngày 17/5, nội dung công bố thông tin quy hoạch điều chỉnh chi tiết và giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng góp vốn đã chấm dứt. Theo tài liệu phóng viên có được, biên bản làm việc sau đó giữa Công ty và người dân đã không được ký; người mua không thống nhất về phương án về chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp thì đề cập. Hai bên sẽ giải quyết quyền lợi của hợp đồng đã chấm dứt tại tòa án dân sự.

Ngày 20/5/2024, người dân mua đất tại dự án đã có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu vì cho rằng quyết định của UBND quận chồng lấn Quyết định số 3748, khiến người dân không nhận được lô đất và sổ đỏ... Do đó, họ đề nghị thu hồi/bãi bỏ Quyết định số 1736.

Điều chỉnh quy hoạch để tháo gỡ vướng mắc

Cử tri tại phường Hòa Khánh Nam đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố quan tâm, bảo vệ quyền lợi của người dân mua đất trong Dự án New Danang City do Công ty Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư.

Trước kiến nghị cử tri, Thanh tra Thành phố Đà Nẵng phản hồi, ngày 17/10/2023, Văn phòng UBND thành phố có Thông báo số 439/TB-VP, trong đó thông báo ý kiến của ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND Thành phố là giao Tổ giám sát tiếp tục theo dõi kết quả giám sát, đôn đốc các cơ quan đơn vị xem xét, giải quyết các nội dung kiến nghị của công dân và doanh nghiệp và tiếp tục cập nhật tiến độ kết quả xử lý và báo cáo đề xuất lãnh đạo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Để xem xét, giải quyết các vướng mắc của dự án, ngày 6/3/2024, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tổ chức họp với các sở, ban, ngành và chủ đầu tư và đã có kết luận chỉ đạo cụ thể tại Thông báo số 89/TB-VP, ngày 13/3/2024.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên, ngày 15/3/2024, UBND quận Liên Chiểu có Công văn số 847/UBND-QLĐT đề nghị Công ty Phú Gia Thịnh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Thanh tra thành phố (thường trực Tổ giám sát) khẳng định đang tiếp tục theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan và của chủ đầu tư Công ty Phú Gia Thịnh.

Theo Quyết định số 1763, Khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở được quy hoạch công trình nhà ở liền kề có mật độ xây dựng 57-93%, hệ số sử dụng đất không quá 7,0 lần; công trình thương mại dịch vụ cao tầng kết hợp ở có mật độ xây dựng với khối đế là 67,85% và khối tháp 51,6%, hệ số sử dụng đất không quá 8,3 lần.

Tin bài liên quan