Lizen (LCG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Lizen (LCG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Lizen (tên cũ Licogi 16, mã LCG - sàn HOSE) cho biết, ngày 10/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Theo đó, Lizen dự kiến phát hành hơn 17,24 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1, tức người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ngoài việc chia cổ tức, tại ĐHCĐ thường niên mới đây, Lizen còn thông qua kế hoạch phát hành gần 3,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Năm 2022, LCG dự kiến doanh thu đạt 2.005 tỷ đồng, tăng 11% và lãi sau thuế 250 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước. Cổ tức dự kiến 12%.

Trong đó, quý I/2022, Lizen ghi nhận doanh thu đạt 181,32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51,91 tỷ đồng, lần lượt giảm 61,4% và 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 21,6% lên 22,1%.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Lizen tăng 1,8% so với đầu năm lên 5.911 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.244 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.213,2 tỷ đồng, chiếm 20,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.001,3 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 702,8 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Theo kế hoạch, quý II Công ty dự kiến doanh thu 537 tỷ đồng, lợi nhuận 80 tỷ đồng, quý 3 doanh thu là 492 tỷ đồng doanh thu và quý 4 là 799 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 18/7, cổ phiếu LCG tăng 3,54% lên mức 11.700 đồng/CP, thanh khoản sôi động với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 6,81 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan