LM8: Chi trả cổ tức 18% năm 2015, tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng sau 5 năm

LM8: Chi trả cổ tức 18% năm 2015, tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng sau 5 năm

(ĐTCK) CTCP Lilama 18 (LM8 – HOSE) thông báo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015 của Công ty đạt 64,5 tỷ đồng, LM8 sẽ dành 15,6 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông theo tỷ lệ 18%. Trong đó, 10% sẽ chi trả bằng tiền mặt, 8% còn lại sẽ được trả bằng cổ phiếu thưởng, tương đương gần 700.000 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền 25:2.

Năm 2016, Công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 1.028 tỷ đồng, giảm 35% so với năm ngoái; lợi nhuận trước thuế 49,9 tỷ đồng, giảm 29% cùng kỳ và chi trả cổ tức theo tỷ lệ 15% - 18% (tiền mặt và cổ phiếu).

Ngoài ra, LM8 cũng quyết định chào bán thêm 8,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phát hành 12:11, với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, để bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty. Dự kiến, nếu đợt phát hành này thành công, vốn điều lệ của LM8 sẽ tăng từ 94 tỷ đồng hiện nay lên 180 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực sản xuất. Theo đó, L18 sẽ tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là EPC dầu khí, mở rộng chức năng, bảo trì, sửa chữa các nhà máy lọc dầu, giàn khoan thăm dò…

Động thái đầu tiên của việc tái cấu trúc là LM8 sẽ thoái hết vốn tại 2 công ty liên kết là Công ty TNHH Gia công và Kết cấu thép Toàn Cầu và CTCP Chế tạo giàn khoan dầu khí trong giai đoạn 2015 -2020. Đồng thời góp vốn 51% thành lập CTCP Lilama 18.1 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Cùng với đó là lộ trình đến năm 2020 tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng, nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Công ty ở mức 65%. Cụ thể, năm 2016 tăng lên 180 tỷ đồng, năm 2018 lên 220 tỷ đồng, năm 2020 tăng lên 350 tỷ đồng.

Tin bài liên quan