Lợi nhuận quý IV/2020 của DIC Corp (DIG) tăng do đánh giá lại tồn kho

Lợi nhuận quý IV/2020 của DIC Corp (DIG) tăng do đánh giá lại tồn kho

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán DIG - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 624 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 509,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,7% và tăng 53,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 37,7% về còn 27,2%.

Trong kỳ, mặc dù lợi nhuận gộp giảm 47,1% về chỉ còn 169,6 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ doanh nghiệp có ghi nhận lợi nhuận khác là 590,8 tỷ đồng so với cùng kỳ chỉ ghi nhận gần 6 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có thuyết minh lợi nhuận khác tăng trưởng chủ yếu là chênh lệch do đánh giá tồn kho trị giá 587,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận. Chính vì vậy, đã giúp lợi nhuận tăng mạnh trong kỳ báo cáo.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.489,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 641,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và 50,9% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 818,2 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành 125,9% kế hoạch lợi nhuận.

Năm 2020, DIC Corp đặt mục tiêu đạt 2.500 tỷ đồng doanh thu và 650 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 44,1% lên 11.814,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 4.394,1 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 3.111,3 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.254,5 tỷ đồng, chiếm 19,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 764,2 tỷ đồng, chiếm 6,5% tổng tài sản.

Đáng chú ý trong kỳ khi khoản phải thu dài hạn tăng 3.577,7% lên 3.111,3 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là phải thu 1.298,2 tỷ của CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân; 1.729,1 tỷ đồng CTCP Đầu tư Đức Hoà III-Resco.

Đóng của phiên giao dịch ngày 02/02, cổ phiếu DIG tăng 900 đồng lên 27.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan