MGC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (1%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (MGC - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.