MHC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

CTCP MHC (MHC – HOSE)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2022

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,241.3

0.59 (0.05%)

 
VNIndex 1,241.3 0.59 0.05%
HNX 308.19 1.18 0.38%
UPCOM 94.11 -0.47 -0.5%