Bảo hiểm nhân thọ đóng góp 51% trong tổng lợi nhuận của Tập đoàn Bảo Việt

Bảo hiểm nhân thọ đóng góp 51% trong tổng lợi nhuận của Tập đoàn Bảo Việt

Năm 2015, BVH lãi hợp nhất 1.469 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 10.984 tỷ đồng

(ĐTCK) Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán với tổng doanh thu hợp nhất đạt 20.789 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.469 tỷ đồng.

Với việc tập trung thực hiện những nhóm giải pháp để khơi thông, tối ưu hóa nguồn lực trong toàn hệ thống, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã hoàn thành vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản hợp nhất của BVH đạt 58.553 tỷ đồng, tăng mạnh 10.984 tỷ đồng (23,1%) so với thời điểm cuối năm 2014 nhờ các khoản đầu tư trái phiếu tăng đáng kể (11.385 tỷ đồng, tương đương tăng 62,6%).   

Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2015 đạt 20.789 tỷ đồng, vượt kế hoạch 10%, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, đóng góp lớn nhất là lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ với tổng doanh thu đạt 13.072 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với tổng doanh thu đạt 6.832 tỷ đồng, đóng góp 32% vào doanh thu hợp nhất; lĩnh vực dịch vụ tài chính và khác đã đóng góp 6% tổng doanh thu hợp nhất với 1.167 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.469 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.175 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Trong cơ cấu lợi nhuận, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ chiếm 51%; lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 23%; lĩnh vực dịch vụ tài chính và khác đóng góp 26%.

Xét riêng công ty mẹ, năm 2015, công ty mẹ BVH đạt lợi nhuận sau thuế 1.002 tỷ đồng, bằng 102,3% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của công ty mẹ đạt 14,7%, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức đã cam kết với cổ đông.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, tổng doanh thu bảo hiểm năm 2015 ước đạt 84.375 tỷ đồng, tăng 17,48% so với năm 2014, trong đó Bảo Việt đóng góp 23,6% trên tổng doanh thu ngành bảo hiểm tại Việt Nam. Tính riêng về mảng bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ là một trong những doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường với 26,6% thị phần tổng doanh thu phí và 20% doanh thu khai thác mới; đồng thời, thuộc nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường với 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Tin bài liên quan