Năm 2022, Nam Việt (ANV) không hoàn thành mục tiêu lợi nhuận như cam kết của Tổng giám đốc Doãn Tới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Nam Việt (mã ANV - sàn HoSE) ghi nhận tốc độ tăng trưởng quý IV/2022 thấp hơn giai đoạn 9 tháng đầu năm 2022.
Năm 2022, Nam Việt (ANV) không hoàn thành mục tiêu lợi nhuận như cam kết của Tổng giám đốc Doãn Tới

Trong quý IV/2022, Nam Việt ghi nhận doanh thu đạt 1.144,28 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 106,53 tỷ đồng, tăng 95,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,3% lên 20,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 15,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 31,31 tỷ đồng lên 235,16 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 149,3%, tương ứng tăng thêm 21,57 tỷ đồng lên 36,02 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 79,8%, tương ứng tăng thêm 30,82 tỷ đồng lên 69,45 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 20%, tương ứng giảm 22,11 tỷ đồng về 88,53 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong năm 2022, Nam Việt ghi nhận doanh thu đạt 4.896,65 tỷ đồng, tăng 40,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 673,75 tỷ đồng, tăng 423,3% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể thấy, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận quý IV là 95,9%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng cả năm là 423,3%. Như vậy, có dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng của Nam Việt chậm lại so với giai đoạn đầu năm 2022.

Trong năm 2022, Nam Việt đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế ghi nhận 773,72 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch mà chỉ đạt 77,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông Doãn Tới, Tổng giám đốc Nam Việt từng chia sẻ nâng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 từ 720 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng và duy trì mức lợi nhuận trên 1.000 tỷ trong nhiều năm tới. Với cam kết Công ty có thị trường Mỹ hay không, Công ty vẫn sẽ đạt kế hoạch lợi nhuận mục tiêu đề ra 1.000 tỷ đồng.

Ông Doãn Tới nhấn mạnh, tương lai của Nam Việt trong năm 2022 rất sáng, đặc biệt hai thị trường tiềm năng là Trung Quốc và Mỹ. Trong đó, nếu Trung Quốc mở cửa lại, thị trường sẽ sôi động và là tin tích cực cho Nam Việt. Tuy nhiên, đối với thị trường Mỹ, trong tháng 5/2022, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này nên giá bán cá tra có thể giảm khoảng 20%. Vì vậy phía Nam Việt, ông Doãn Tới cho biết, Công ty sẽ bình tĩnh tiến vào thị trường tiềm năng này với chiến lược lâu dài.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Nam Việt tăng 11,9% so với đầu năm lên 5.467,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.333,3 tỷ đồng, chiếm 42,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.102,1 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 896,2 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý IV, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 6,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 125,8 tỷ đồng về 1.922 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu ANV tăng 100 đồng lên 31.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan