Năm Bảy Bảy (NBB): Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) tiếp tục đăng ký bán thêm 2,14 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về 49%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty mẹ tiếp tục đăng ký giảm sở hữu tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã chứng khoán NBB - sàn HOSE).
Năm Bảy Bảy (NBB): Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) tiếp tục đăng ký bán thêm 2,14 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về 49%

Theo đó, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán CII – sàn HOSE) đăng ký bán 2.140.000 cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 51,14% về còn 49% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/3 đến 5/4/2022.

Như vậy, nếu giao dịch thành công CII sẽ không còn là công ty mẹ của NBB mà chỉ là công ty liên kết.

Trước đó, CII đã liên tục bán ra cổ phiếu NBB để giảm tỷ lệ sở hữu. Cụ thể, từ 26/10 đến 29/10, CII bán ra 6,3 triệu cổ phiếu NBB; từ 9/11 đến 19/11, tiếp tục bán thêm 11,5 triệu cổ phiếu NBB; từ ngày 24/11 đến ngày 14/12/2021 bán ra 3,1 triệu cổ phiếu; từ 12/1 đến 20/1, CII tiếp tục bán thêm 5,2 triệu cổ phiếu NBB; từ ngày 25/1 đến 23/2, CII tiếp tục bán thêm 9 triệu cổ phiếu NBB.

Như vậy, sau 5 lần thoái liên tục, CII đã giảm sở hữu từ 87,94% về chỉ còn 51,14% vốn điều lệ tại NBB.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, NBB ghi nhận doanh thu đạt 7,17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,99 tỷ đồng, lần lượt giảm 99,6% và 97,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 90% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 347,74 tỷ đồng về 38,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 40 tỷ đồng lên 40,69 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 61,9%, tương ứng giảm 62,68 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 80,5%, tương ứng giảm 64,61 tỷ đồng về 15,63 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2021, NBB ghi nhận lỗ 15,36 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 205,09 tỷ đồng.

Công ty chỉ thoát lỗ bằng cách ghi nhận doanh thu tài chính 40,69 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cho biết, trong quý IV/2021 không ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản so với cùng kỳ 1.756,8 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 565,23 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 337,93 tỷ đồng, lần lượt giảm 83,9% và tăng 3,3% so với thực hiện trong năm 2020.

Năm 2021, NBB đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty chỉ đạt 75,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/2, cổ phiếu NBB giảm 1.700 đồng về 32.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan