Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG): 6 tháng lãi 12,3 tỷ đồng, mới hoàn thành 13,1% kế hoạch năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (Mã chứng khoán TEG - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG): 6 tháng lãi 12,3 tỷ đồng, mới hoàn thành 13,1% kế hoạch năm

Theo đó, trong quý II/2021, TEG ghi nhận doanh thu tăng 159,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 49,08 tỷ đồng lên 79,8 tỷ đồng và lợi nhuận tăng thêm 9,29 tỷ đồng lên 9,4 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,7% tăng lên 11,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 437,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 7,65 tỷ đồng lên 9,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 62%, tương ứng tăng thêm 2,48 tỷ đồng lên 6,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28,1%, tương ứng giảm 1,26 tỷ đồng về 3,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 82,5% lên 144,3 tỷ đồng và lợi nhuận tăng 1.888,7% lên 12,3 tỷ đồng.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 440,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 94,26 tỷ đồng, lần lượt tăng 105% và 1.027,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 13,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của TEG tăng 9,3% so với đầu năm lên 617,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn đạt 282,7 tỷ đồng, chiếm 45,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 175,7 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 72,3 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản.

Khoản mục đầu tư vào công ty liên kết của TEG tính tới 30/6/2021

Khoản mục đầu tư vào công ty liên kết của TEG tính tới 30/6/2021

Được biết, ngày 25/6/2021, TEG đã chuyển nhượng 600.000 cổ phần CTCP Trường Thành Đại Phát cho cá nhân ông Nguyễn Thành Luân để giảm sở hữu từ 50% về 20% vốn điều lệ.

Cơ cấu doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của TEG

Cơ cấu doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của TEG

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận lãi thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn tăng thêm 4,47 tỷ đồng lên 7,53 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/7, cổ phiếu TEG tăng 850 đồng lên 15.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan