Ngân hàng dồn dập phát hành cổ phiếu tăng vốn cuối năm

Ngân hàng dồn dập phát hành cổ phiếu tăng vốn cuối năm

(ĐTCK) Cùng với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, các nhà băng từng bước triển khai kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn cuối 2020 và đầu 2021, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng Basel II.

Ồ ạt chia cổ tức bằng cổ phiếu

LienVietPostBank (LPB) dự kiến phát hành gần 97,7 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 4/12. Tương ứng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/12.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2019.

Trước đó, LPB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ từ 9.769 tỷ đồng lên 10.746 tỷ đồng (tăng 977 tỷ đồng) theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu được cổ đông ngân hàng thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo lãnh đạo LPB, việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp ngân hàng nâng cấp hệ thống mạng lưới rộng lớn hiện có, phát huy lợi thế cạnh tranh về bán lẻ, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin; đồng thời đảm bảo tuân thủ các qui định của NHNN và nâng cao năng lực tài chính.

Cũng liên quan đến cổ phiếu LPB, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) mới đây thông báo 9/11 là ngày giao dịch đầu tiên đối với gần 977 triệu cổ phiếu LPB trên sàn HOSE với mức giá tham chiếu 11.800 đồng/cổ phiếu.

Tại HDBank, Ngân hàng tiếp tục tăng vốn điều lệ lên hơn 16.088 tỷ đồng thông qua chia cổ tức đợt 2/2019, ngay sau khi hoàn thành tăng vốn đợt 1/2020 từ 9.810 tỷ đồng lên 12.707 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ đợt 1/2020 được HDBank thực hiện thông qua phát hành 289,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 1/2019 và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

HDBank tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ lên 16.088 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức đợt 2/2019. Tỷ lệ phát hành là 26,92% tính theo số lượng cổ phiếu lưu hành theo vốn mới, tương đương với tỷ lệ 35% tính trên số lượng cổ phần lưu hành tại thời điểm ĐHCĐ thông qua nghị quyết về tăng vốn điều lệ năm 2020.

Như vậy, sau hai đợt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, cổ đông HDBank được nhận lợi tức với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020.

HDBank có lịch sử chia cổ tức cao và đều đặn trong những năm gần đây. Mới đây, ngân hàng này cũng phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược nước ngoài, giúp tích cực hơn nữa hệ số CAR (theo Basel II) mà hiện nay đã ở mức tốt 10.9%.

Mới đây, HNX đã chấp thuận niêm yết bổ sung gần 500 triệu cổ phiếu ACB. Đây là lượng cổ phiếu được ACB phát hành để trả cổ tức tỷ lệ 30% đầu tháng 8/2020.

Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 16.627 tỷ đồng lên 21.616 tỷ đồng. Đồng thời, ACB dự kiến sẽ tiến hành chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE cuối năm nay.

Tương tự, OCB chia cổ tức với tỷ lệ 25 - 27%, cộng với việc phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài Aozora, Nhật Bản, nhà băng này đã tăng vốn điều lệ lên hơn 11.275 tỷ đồng. Hiện HOSE cũng đã nhận hồ sơ niêm yết của OCB và nhà băng này dự kiến lên sàn chứng khoán cuối năm nay.

Tại một số các ngân hàng khác như Ngân hàng VIB tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%, từ 9.245 tỷ đồng lên 11.094 tỷ đồng.

SHB đã phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 17.558 tỷ đồng, vốn tự có lên gần 34.000 tỷ đồng.

VietBank dự kiến phát hành 58,66 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100: 14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 14 cổ phiếu phát hành thêm. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý IV/2020.

Sau phát hành, vốn điều lệ của VietBank dự kiến sẽ tăng thêm hơn 586,6 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 14% so với cuối năm 2019, lên hơn 4.776,8 tỷ đồng.

Phát hành mới tăng mạnh vốn

Bên cạnh việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn, các nhà băng từng bước triển khai kế hoạch phát cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược tăng vốn cuối 2020 và đầu 2021, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng Basel II.

Ngân hàng dồn dập phát hành cổ phiếu tăng vốn cuối năm ảnh 1

Nam A Bank đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng, trong đó có phương án phát hành 57 triệu cổ phiếu (tương đương 570 tỷ đồng) để chi trả cổ tức với tỷ lệ 12,4878% và chào bán 143 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tương đương 1.430 tỷ đồng).

Trước đó, ngày 1/9/2020, Nam A Bank tăng vốn điều lệ từ 3.890 tỷ đồng lên hơn 4.564 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán riêng lẻ, tổng cộng phát hành thêm hơn 67,4 triệu cổ phiếu.

BacA Bank cũng tăng vốn điều lệ từ 6.500 tỷ đồng lên 7.085 tỷ đồng theo 2 đợt. Đợt 1 sẽ tăng vốn điều lệ thêm 462 tỷ đồng thông qua việc phát hành 46,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và phân phối lợi nhuận để lại lũy kế đến hết ngày 31/12/2016. Đợt 2, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 37,9 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ 3,79 triệu cổ phiếu.

Trong năm 2020, SCB dự kiến sẽ tăng 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng mức vốn điều lệ sau khi tăng thêm là 20.232 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020 và hoàn thành phát hành trong 2020 - 2021.

Nguồn vốn bổ sung sẽ được thực hiện thông qua việc phát hành 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư trong và ngoài nước, với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, Ngân hàng Bản Việt (BVB) đã tổ chức thành công ĐHCĐ bất thường trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần tăng thêm tối đa gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2020 và quý I/2021.

Nhà băng này cũng vừa chốt danh sách cổ đông (ngày 12/10 vừa qua) để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản ủy quyền HĐQT quyết định tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài theo quy định hiện hành (tỷ lệ tối đa là 30% theo Nghị định số: “01/2014/NĐ-CP”).

Việc tăng vốn không chỉ diễn ra ở các nhà băng nhỏ mà nhu cầu nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng chuẩn Basel II cũng khá bức bách tại ngân hàng lớn.

Tuy nhiên, mới đây Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015 ngày 13/10/2015 về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Nhóm ngân hàng được thêm vào danh sách các lĩnh vực cho phép đầu tư bổ sung vốn Nhà nước, áp dụng với các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Điều chỉnh trên là cơ sở pháp lý để VietinBank, Vietcombank và BIDV được phép chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư nhằm tăng vốn điều lệ, nâng cao hệ số an toàn vốn.

Thực tế, tăng vốn là một trong những vấn đề cấp thiết của VietinBank nhằm đảm bảo hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II. Ngân hàng đang đề xuất dùng lợi nhuận 2017 - 2018 để chia cổ tức và sử dụng lợi nhuận tích lũy để chia cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.

VietinBank (CTG) vừa lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại của các năm 2017, 2018 và 2019.

Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông là 5/11, ngày gửi văn bản cho cổ đông dự kiến là 13/11 và ngày kết thúc lấy ý kiến là hết 23/11.

VietinBank là ngân hàng có phản ứng nhanh nhất ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 121.

Nếu đa số cổ đông thông qua, VietinBank sẽ rầm rộ phát hành cổ phiếu thưởng và cổ đông sẽ nhận “mưa” cổ tức bằng cổ phiếu.

Hiện cơ cấu cổ đông VietinBank gồm: NHNN đang nắm 64,46%, ba cổ đông nước ngoài MUFG Bank, IFC Capitalization Fund và International Finance Corporation nắm lần lượt 19,7%, 3,35% và 1,64% vốn cổ phần. Công đoàn VietinBank nắm 1,15%, còn lại gần 9,7% là các cổ đông khác sở hữu.

Trên thị trường, giá cổ phiếu CTG của VietinBank tăng mạnh, đóng cửa ở mức giá 30.250 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/11.

Vietcombank và BIDV cũng có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, tiến trình này bị vướng do ngân hàng không nằm trong lĩnh vực được tái đầu tư của Nhà nước (sở hữu thêm cổ phần). Với Nghị định 121/2020, các ngân hàng sẽ “rộng cửa” thực hiện các kế hoạch tăng vốn, chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,262.33

10.26 (0.81%)

 
VNIndex 1,262.33 10.26 0.81%
HNX 303.42 3.24 1.07%
UPCOM 92.72 -0.39 -0.42%
15/08/2022
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022