Ngân hàng Thương mại cổ phần BIDV (BID – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 27/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, số 773 Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.