Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM (HDB – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 23/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021

Địa điểm thực hiện: Nhà hát TP.Hồ Chí Minh, 07 Công trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.