Ngày 10/2, Kinh Bắc (KBC) dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã chứng khoán KBC - sàn HOSE) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 10/2 tại Bắc Ninh.
Ngày 10/2, Kinh Bắc (KBC) dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

Trong đại hội, công ty dự kiến báo cáo tình kinh doanh doanh năm 2021; kế hoạch kinh doanh năm 2022; báo cáo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021; báo cáo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn năm 2021; thông qua việc niêm yết trái phiếu; thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; thông qua các phương án tăng vốn điều lệ; và các nội dung khác.

Mặc dù vậy, công ty vẫn chưa công bố tài liệu chi tiết cho đại hội cổ đông bất thường sắp tới.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 324,9 tỷ đồng, tăng 60,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế âm 59,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 8,7 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 56,9% về còn 48,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 37,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 43,7 tỷ đồng lên 158,9 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 115,3%, tương ứng tăng thêm 19,6 tỷ đồng lên 36,6 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 135%, tương ứng tăng thêm 102 tỷ đồng lên 177,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về lợi nhuận kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III/2021, công ty ghi nhận lợi nhuận cốt lõi tăng 56,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 38,67 tỷ đồng lên 106,62 tỷ đồng.

Như vậy, công ty lỗ quý III/2021 chủ yếu do chi phí tài chính tăng đột biến và chủ yếu là do chi phí lãi vay tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.076,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 733,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 231% và 659,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.000 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2021, công ty hoàn thành 36,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/1, cổ phiếu KBC giảm 1.900 đồng về 57.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan