Ngày 29/12, BSC bán đấu giá 10 triệu cổ phần ra công chúng

Ngày 29/12, BSC bán đấu giá 10 triệu cổ phần ra công chúng

(ĐTCK) Ngày 29/12 tới, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) sẽ chào bán 10 triệu cổ phần ra công chúng, với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Công ty hiện có vốn điều lệ hơn 929 tỷ đồng. Cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối của BSC là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV). Ngoài ra, cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần còn có PYN Elite Fund, nắm giữ 7,86% vốn điều lệ.

Từ năm 2013, BSC thường xuyên có mặt trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và trái phiếu lớn nhất. Năm 2017 - 2018, kế hoạch lợi nhuận sau thuế của BSC lần lượt là 150 tỷ đồng và 116 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 6% và 7%.

BSC có nhiều hợp đồng lớn đang và sẽ thực hiện như hợp đồng tư vấn cổ phần hóa cho Tổng công ty Bến Thành, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu cho Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Tin bài liên quan