Người nhà lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) đồng loạt bán ra cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Người thân lãnh đạo tại Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã chứng khoán: TNH - sàn HOSE) đồng loạt bán ra cổ phiếu.
Người nhà lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) đồng loạt bán ra cổ phiếu

Theo đó, ông Hoàng Thao, anh trai ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch HĐQT tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vừa bán ra 500.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 2,41% về còn 1,2% vốn điều lệ doanh nghiệp, giao dịch được thực hiện ngày 24/2-25/3.

Ông Nguyễn Xuân Hiệp, con trai ông Nguyễn Xuân Đôn, Ủy viên HĐQT tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vừa bán ra toàn bộ 1,8 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 4,34% về còn 0% vốn điều lệ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, giao dịch được thực hiện từ 24/2-25/2.

Bên cạnh đó, bà Phùng Thị Thông, vợ ông Lê Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vừa bán ra toàn bộ hơn 1,2 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 3% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 25/2 đến 26/2.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 335,8 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 109,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21,9% và 23,5% so với thực hiện trong năm 2019.

Điểm đáng chú ý trước thời điểm lên sàn, năm 2020 chi phí tài chính tăng tới 238,1% lên 28,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 133,8% lên 15,2 tỷ đồng. Chính vì hai chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh đã dẫn tới tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gộp.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 31,7% lên 1.158,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 900,9 tỷ đồng, chiếm 77,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 144,5 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã tăng thêm 161,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 51,7% lên 474,3 tỷ đồng.

Được biết, TNH với cơ cấu cổ đông chỉ có 4 cổ đông lớn, bao gồm ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch HĐQT sở hữu 19,21% vốn điều lệ, 2 thành viên HĐQT khác là bà Nguyễn Thị Ngọc Thu sở hữu 9,03% vốn điều lệ và ông Nguyễn Văn Thuỷ sở hữu 5,65% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/3, cổ phiếu TNH giảm 500 đồng về 29.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan