NS2: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (1,32%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (Mã chứng khoán: NS2 - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1,32%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 132 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Từ ngày 25/07/2024, Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội – Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.38750393. Khi thực hiện thủ tục nhận cổ tức, Người sở hữu cổ phần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (giấy uỷ quyền theo quy định nếu có).