NTH: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền (10%)

Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong (NTH - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2022

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/12/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thủy điện nước trong – Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.