NTP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền (15%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2023

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.