NVL: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 202 bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:31 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 31 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:31, cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là 103/100 x 31 = 31,93 cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 31 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,93 sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công Ty, số 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.